Prague Business Club

POSLÁNÍ:

Naším posláním je sdružovat společensky odpovědné podnikatele, manažery a další osobnosti ČR, organizovat inspirativní klubová setkání, vytvářet mezi členy přátelské vztahy a napomáhat kultivaci české společnosti. Klíčovou klubovou hodnotou je PŘÁTELSTVÍ.HODNOTY:

  • Svoboda a odpovědnost - “Žít svůj vlastní život” 
  • Pozitivní myšlení a humor - “Lehkost bytí” 
  • Otevřená komunikace - “Odvaha být sám sebou" 
  • Osobní růst - “Cesta ke štěstí a naplnění" 
  • Přátelství - “Sdílení jedinečnosti” 
  • Vzájemná pomoc - “Jsme součástí celku" 
  • Tvořivost a inspirace - “Dát světu sebe a přijímat od druhých" 
  • Zdravý životní styl - “Harmonie v nás a celé společnosti”
Zapomenuté heslo