Prague Business Club

Členství

Členem klubu se může stát každá osoba, která se ztotožňuje s posláním a hodnotami klubu a je ochotná respektovat i klubový kodex. 

Členem klubu se stává jen osoba, která je doporučena alespoň jedním stávajícím členem klubu, který pak ručí za bezúhonnost takové osoby nebo je doporučena přímo prezidentem klubu. O členství se mohou ucházet i další osoby po vyplnění “Žádosti o členství”, se kterými je pak zahájeno vstupní řízení.

Členem klubu se stává každá výše uvedená osoba po uhrazení členského poplatku.


 
 
Zapomenuté heslo